Kreis I

Keramik
47  Teile
Ø ca. 100 cm H: 26cm

Archiv